Vizyonumuz

Octagon Eğitim Danışmanlık hizmetlerinin iki temel vizyonu vardır. Bunlardan ilki, hizmet sunulan bireylerin kendi alanlarında donanımlı olmalarına katkı sağlamaktır. İkinci vizyonu ise süreli yayıncılığın sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak noktasında mevcut süreçleri geliştirmektir.

Akademik Dil Desteği

Akademik çalışmalarınıza dil açısından “proof-reading” yapıyoruz. Hem akademik dil, hem de Türkçe ve İngilizce yazım kontrolü yapılmaktadır. Yurt içinde alanında deneyimli akademisyenlerin yanında ve anadili İngilizce olan ekip üyelerimizle sizlere hizmet sunuyoruz.

Açık Dergi Sistemleri

Sizin için açık dergi sistemlerini kuruyoruz. Editöryal sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için OJS’nin son sürümü ve bazı mizanpaj çalışmalarını yapıyoruz.  

Bilimsel Analizler

Nitel (betimsel analiz, içerik analizi) ve nicel verilerin (parametrik ve parametrik olmayan testler, güç analizi, ANOVA vb.) çözümlenmesinde uzman akademisyenlerle kurumları bir araya getirerek personelin ihtiyaçları doğrultusunda içerikler (online kurslar vb.) üreterek mesleki gelişimi destekliyoruz.

Makale Düzenleme

Aday makalelerinizin yayınlanma sürecinde intihal denetimi, dergi yazım kurallarına göre makalenin düzenlenmesi, kaynakların APA, MLA, RIS yazım kurallarına göre düzenlenmesi hizmetlerini sunuyoruz.